Jobber med spleiselag for Hølenviadukten

Artikkelen er over 1 år gammel

Vestby kommune jobber nå for å få til et spleiselag for selve gang- og sykkelstien på Hølenviadukten. Miljødirektoratet og Akershus Fylkeskommune har gitt tilsagn til at de vil bidra. Kommunen håper også at Bane Nor blir med.