I forrige uke var det flere partier som ga signaler om at de var uenig med rådmannen i å utrede Prestegårdsskogen nå. Trolig har en aktiv gruppe påvirket enkelte partier til å lande på det standpunktet nå, men Vestby Høyre mener dette blir helt feil.

Rådmannen har lagt frem sin innstilling til rullering av kommuneplanen i Vestby kommune. Vestby kommune skal vokse og det er en villet situasjon. Kommuneplanen skal hjelpe oss med hvor i kommunen vi skal vokse, altså hvor og hva vi vil skal vokse. Innbyggere har blitt invitert til å si sin mening.

Ett av innspillene som har fått rådmannens velsignelse til å bli utredet er Prestegårdsskogen. Her er det spilt inn forslag om boligbygging. Dette er et stort område som ligger tett på Vestby sentrum og slik sett er et område som ligger godt til rette for boligbygging med utnyttelse av kollektive fremkomstmidler. Om det blir bygget boliger i dette området, så vil det kunne sikre en mer variert boligbygging i Vestby sentrum og rådmannen har i sin fremstilling pekt på at det er god tilgang på skolekapasitet og annen infrastruktur i området.

Striden som er satt i gang er knyttet Prestegårdsskogen, da dette er nærområde og turstiene til mange av beboerne som allerede bor i område. Noen av disse har derfor ønsket å stoppe selv en utredning. Forkjemperne har beskrevet at forhandlinger med grunneier om videre flisløype skal skje neste år.

Hva om ikke grunneier er like positiv, hvor står vi da?

Det er her Vestby Høyre mener at dette blir helt feil. Vi er usikre på om dette området bør bygges ut, men en utredning skal jo nettopp peke på de konsekvensene en utbygging gir.

Vi tror nemlig at en utredning både vil kunne bekrefte rådmannens kommentarer om at dette området vil kunne fylle noen av de formålene rådmannen beskriver, noe som gir fellesskapet bedre økonomi. Samtidig som vi tror at området er så stort at turstier og flisløyper kan sikres ved å få dem regulert.

Fordelen med å få dette i en utredning nå, er at vi da har god styring på området og kan sikre verdifulle nærområder for allmenheten også for fremtiden. Ved å få disse områdene regulert oppnår vi nettopp den forutsigbarheten og det formålet vi ønsker.

Les også

Stem nei til konsekvensutredning av boligbebyggelse i Prestegårdsskogen