Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med sentrumsplanen og fremtiden?

Leserbrev skrevet av Jan-Henrik Palnes, kommunestyrerepresentant for Høyre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

6. mai hadde jeg mitt forrige leserinnlegg i lokalavisa—« Er vi for sentrumsplanen eller ikke».

Her adresserte jeg villigheten av å gjennomføre politiske visjoner og det å være tro mot den planen som er vedtatt. Om jeg skal forenkle det hele.. Kort fortalt ønsket jeg å bygge ny bro PÅ TROSS av den risikoen formannskapet ble introdusert for av rådmannen i møte den 24 april 2020.

Arbeidet måtte være ferdig før 08.08.2020 hvis ikke kunne man få dagbøter på 4.8 millioner kr pr døgn i verste tilfelle!

Trykker man her kan man lese det selv om man ønsker. (Link til kommunalt dokument)

En titt inn i krystallkula

Nå skal jeg ta en ny titt inn i krystallkula, og så skal jeg benytte meg av den mest eksakte vitenskapen – etterpåklokskapen! Vi skriver nå 24.08.2020 og er trafikken åpnet? Nei.

Er det på grunn av Vestby sitt vedtak om å BYGGE bro? Nei..! Det er det ikke.

Jeg påpekte i mitt leserinnlegg følgende; Hva ér egentlig 110 millioner kroner?, eller dagbøter på 4.8 millioner pr dag? Hvor mange dager med dagbøter er det snakk om, og hva skal utløse dagbøter i 2022?

Ser man på dette i ettertid så tror jeg faktisk vi fint kunne bygget ny bro, vi kunne fortsatt med arbeidet. Visste man at dette var en mulighet? Nja, det vil jeg påstå. Og det å betale for overtid/forsering for de som eventuelt skulle bygget broa – den summen hadde vært mye lavere enn 110 millioner kroner.

Risikoen for dagbøter er der hvis man ikke når åpning til fastsatte frister. Det man antok var at dette ikke skulle være aktuelt før i 2022 og greit nok er det, men er det ikke mulig å følge med på fremdriften for et prosjekt gjennom 2020/2021 og til den aktuelle datoen i 2022? Oppfølging av byggeprosjekter som kommunen selv setter i gang bør vel i det minste følges opp på jevnlig basis?

Å sette krav

Selvsagt er det mye man ikke vet, det er vanskelig å spå fremtiden, men jeg har faktisk trua på at de som jobber i byggebransjen kan levere, selv under sterkt press.

Jeg har nemlig en viss tanke om at hvis man ønsker noe bygget til en bestemt tid så setter man det som krav. Da kommer det som oftest en regning på hva noe slikt vil koste – om man må forsere. Så skal det vel da være mye som taler for at denne økningen (på forsering) skal overgå de 110 millionene man har satt som «kostnad» ved at man skal få dagbøter?

Selvsagt finnes det unntak og det hender man går over frister, men som oftest skyldes det utfordringer man ikke har kunnet forutse eller endringer underveis i prosjektet bestilt av byggherre. Uansett hva årsaken er og resultatet blir, til sist handler det om kostnader og hvem som skal betale.

Korona kom plutselig, men når den først kom, ja da vet man at her kan det bli utfordringer. Når dyktige entreprenører møter på utfordringer, da finner de måter å løse de på, ofte i samråd med byggherre. Det løser seg alltid så det er det fullt mulig å planlegge rundt.

Ikke åpnet ennå

Togtrafikken på Østfoldbanen er ikke kommet i gang igjen. Ingen kunne vel forutse at arbeid på jernbanen en sommer skulle bli forsinket… Det har jo aldri skjedd før! Eller? Om man er i tvil, ja det der var sarkasme.

Skyldes denne forsinkelsen korona er vel mer spørsmålet man skal stille?

13. august kunne vi lese i Vestby Avis at Bane NOR ikke får Ski stasjon ferdig til 17. august, årsak – signalanlegg og testing før åpning. I egen pressemelding fra Bane NOR påpekes det at vi i Vestby må belage oss på enda lengre venting.

Her åpnes østre linje, men IKKE mellom Ski og Moss. Buss for tog vil fortsatt gjelde og det er for «ytterligere en periode». Dette skyldes ikke korona, men uforutsette utfordringer.

Enda mer ambisiøs

Det skjer mye fremover i kommunen vår og det skjer raskt. Dette tror jeg også er en av årsakene til at vi som er lokalpolitikere møter motstand på en del saker. Det er fullt forståelig at det er betenkeligheter rundt det at Vestby sentrum skal transformeres. Dette beveger seg rett inn i hva man opplever som sitt hjemsted og hva man er vant med. Endring er aldri enkelt, ikke for noen av oss, men vi vil alle klare å tilpasse oss den nye hverdagen. Det kan være at vi ikke ønsker det, men det vil skje. Det er nesten uunngåelig, men det viktigste for meg er at vi finner løsninger som alle kan leve med. Personlig synes jeg sentrumsplanen er bra og viktig for Vestby i årene som kommer, samtidig tenker jeg at den kunne vært enda mer ambisiøs. De samme tankene har jeg på flere områder rundt i kommunen vår. Det er også viktig at vi lar lokalsamfunnene våre utenfor sentrum vokse og utvikle seg i takt med tiden og behovene som oppstår. Vi trenger variasjon og plasser for alle.

Neste kommunestyremøte er 7. september. Da skal blant annet detaljregulering for kulturkvartalet opp til ny behandling. Her er det punkter som avviker fra sentrumsplanen og hvor vi i kommunestyret skal bestemme oss for om vi aksepterer avvik fra allerede vedtatt plan. Vi har utbyggere som har forsøkt seg på dispensasjoner fra sentrumsplanen, de har fått nei. Når kommunen skal ha endringer selv, da skal det være ja! Kan vi holde på slik? Jeg ønsker å være en ja-mann, men her må jeg si nei!

Må være forutsigbart

Vestby kommune hadde den 9. desember 2016 et enstemmig politisk vedtak om den sentrumsplanen som foreligger. Den er ambisiøs og forteller noe om hva kommunen og politikerne ønsker av utvikling, den er en bruksanvisning for utbyggere på når, hvor og hvordan man kan investere i Vestby sentrum de neste 10-20-30 årene. Dette må være forutsigbart for alle parter. Det koster masse penger å prosjektere, det tar tid å prosjektere. Da kan man ikke starte spillet og endre på reglene når det ikke passer helt med egne planer. Vi må være vårt ansvar bevisst og gå foran med et godt eksempel på at vi mener alvor med denne planen.

En god start ville vært at det politiske flertallet fikk forelagt saken med sentrumsbroen og vist alle at vi mener det vi vedtar. At vi hadde akseptert risikoen for denne utbyggingen, at det handler om det vi bygger for de neste generasjoner. For hvis man skal være helt ærlig. Om vi hadde lånt midler for å bygge, 2 generasjoner fra nå, de hadde ikke brydd seg. Broa hadde vært der, sentrum hadde blitt utvidet til både nord og sør og vi hadde blitt roset for å tenke fremover. Politikk handler om valg, mene hva man sier og i å tenke litt fremover. Å investere for fremtiden er alltid ett godt valg. Det mener jeg.

Kommentarer til denne saken