Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med sentrumsplanen og fremtiden?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev skrevet av Jan-Henrik Palnes, kommunestyrerepresentant for Vestby Høyre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

14. september kan vi lese i Vestby Avis at Kroerveien ikke blir endret på som vedtatt i sentrumsplanen. Årsak? Sentrumsbroen blir ikke bygget.

Dette kommer ikke som en overraskelse for meg, men det som virkelig overrasker er at politisk ledelse helt har mistet kontroll. Det er som man har sluppet rattet, satt seg i baksetet og lukka øya, med hette over hodet!

Hvorfor skal ikke denne veien flyttes? Det skal jo ikke være noen andre konsekvenser av at broen ble stoppet! Selv Garderveien gjennom sentrum blir nå satt på vent. Og her er det ikke kommunestyret som har bestemt, eller er det?

Kanskje man hadde rett da man da man sa at man burde stoppe litt opp, evaluere og se på helheten før man kjører på videre? Eller ikke kanskje, man hadde rett!

Et prosjekt som skal definere Vestby sentrum for fremtiden, skape et levende sentrum, et sted for de nye som skal flytte inn. Et rolig sentrum hvor man kan gå ned til kafeen på hjørnet og nyte en kaffe med noe attåt, såfremt man ikke blir støvet ned da alt er utsatt og det skal være byggeplass de neste x-antall år. Det er helt uvirkelig at man ikke ser helheten og ønsker å gjennomføre den, nå, FØR det er 106 leiligheter til med innbyggere.

I siste kommunestyret før sommerferien, 22. juni, fikk jeg svar fra ordfører på en del spørsmål som gjaldt sentrumsbro, sentrumsplan og videre fremdrift. Ett av spørsmålene var som følger;

Helheten i sentrumsplanen står etter vårt syn nå i fare, både med tanke på IKEA-saken og nå når det ikke blir noen bro. Tenker ordføreren å foreta noen evaluering av sentrumsplanen, og eventuelt gjøre noen justeringer?

Svaret jeg fikk var følgende;

Ordføreren deler ikke Høyres syn på at hele sentrumsplanen nå står i fare. Det blir kollektivbro, men den blir ikke like bred som den som var regulert og planlagt. Som Palnes, er ordføreren av den samme oppfatning at det hadde vært bedre om broen hadde blitt bygget som planlagt. Slik ble det ikke, og årsakene kommer frem i rådmannens saksfremlegg. Som det også fremgår av saksfremlegget som ble behandlet den 24.april, er rådmannen av den oppfatning at det ikke er behov for å endre sentrumsplanen. Det vil derfor ikke komme en sak om reguleringsendringer fra rådmannens side. Om kommunestyret ønsker å revidere sentrumsplanen, vedtar kommunestyret det når planprogrammet vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet.

Her har vi det som er interessant; Om kommunestyret ønsker å revidere sentrumsplanen!

Er ikke disse veiene en del av planen? Er det ikke vedtatt av kommunestyret at disse skal utbedres? Det var iallefall slik i planen, for nå påstås det at de ikke skal fordi broenikke bygges. Det betyr jo at vedtaket om å ikke bygge bro får konsekvenser for resten av helheten og at man faktisk ikke visste konsekvensene av hva man vedtok. Det er smått utrolig. Å gjøre endringer på et vedtak er det kun kommunestyret som kan gjøre. Ja, det sies at den er utsatt, men hvorfor? Hvorfor skal den utsettes? Det er vedtatt en helhet, det er vedtatt at dette vil vi ha. Er det et økonomisk motiv bak dette her? Ikke vet jeg?

Det jeg har registrert er at når det kommer til vedtak som gavner en selv, som å gi seg selv dispensasjoner fra områderegulering, så er det fritt frem, men så fort det er konsekvenser for en selv, nei da utsetter vi, og skyver på, og forsøker å glemme det. Og det hjelper ikke med motargumenter som at det skal være likt for alle – at alle skal følge de samme reglene. Nei, det gjelder bare om det faller en vei det! Ens egen!

Det er smått utrolig det!

Kommentarer til denne saken