Vil du ha turmuligheter nær deg? Vil du ha tilgang til natur for rekreasjon i en travel hverdag? Vil du bruke nærskogen som avkobling og for naturopplevelser uten å måtte sette deg i bilen?

Vestby Senterparti vil beholde Prestegårdskogen, Liabråten og skogen ved Sole skog som nettopp skog. Vi mener det er riktig å ta vare på natur og de mulighetene det gir for livskvalitet, gode opplevelser, lek og læring - for barn, unge og voksne. Derfor ønsker vi ikke boligbygging i disse områdene.

Ønsker du som oss å sikre disse områdene mot nedbygging?

Hvis Senterpartiet kommer i posisjon vil vi sikre nærskogen der du bor.

Bruk stemmeretten din!