Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal ta vare på sjelen til Son?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev skrevet av Erling Okkenhaug, Allgrønn.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

16 år etter det mislykkede forsøket på å stoppe COOPs monsterblokk i Son havn nord bygger det igjen opp til konflikt med utbygginger i Østlandets sørlandsby. Nå kan det bli kritisk for utviklingen av Skogly, Ørajordet, Sonskilen båthavn og Saltbuveien. Det burde være lett å argumentere for varierte Sonskvaliteter her etter at man har måttet svelge monsterblokka innerst i havna.

De fleste norske byer og tettsteder er truet av byggeprosjekter som ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet i helhetlige planer. Når man blander pengemakt og arkitekturprestisje kan det gå riktig galt. Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter i regi av en allianse mellom utbyggere og folkevalgte, hvor det lenge før noen berørte aner noe om det, er lagt tunge føringer. På ett eller annet senere tidspunkt vil den lokale befolkning, hvis de er uenige, bli tvunget til å komme springende etter og improvisere motstand så godt de kan. Som regel er det allerede for sent. Det som er ille, fra et demokratisk ståsted, er at det egentlig ikke er noe galt i dette; den som ønsker å bygge og etablere virksomheter må selvsagt få lov til å planlegge dette så lenge og grundig de vil uten noe offentlig innsyn.

Men når prosjektene lanseres, har planleggere og utbyggere et umåtelig stort forsprang; de har også investert store penger i en forventning om å få realisert sine drømmer. Eventuelle kritiske krefter befinner seg straks i en situasjon hvor de må improvisere og hele tiden komme halsende etter … hele veien frem til vedtak. Dette gjør at eventuelle motkrefter må operasjonalisere sine synspunkter; deres uenighet må via protester, motforslag og innsigelser eie en viss styrke. Skal demokratiet ha mulighet til eventuelt å korrigere eller avvise et prosjekt, må vi ha en åpen og fri debatt om byutvikling.

Har man i det hele tatt spurt: «Hva trenger Son?» og «Hva tåler Son?»

Har man i Son involvert lokalsamfunnet på et tidlig tidspunkt i prosessen med å skape en stedsutvikling som kan utvikle en fortsatt tilhørighet og en kultivert atmosfære? Har man fanget opp folks behov, ønsker og forhåpninger? Har man hatt et lokalt engasjement som styrker en engasjert, allsidig tilnærmelse til planleggingen, som har fremmet tilhørighet til Son og lokal stolthet? Har man hatt en lokal deltagelse kunne hindret en uønsket, hastverkspreget og fragmentert planlegging med pinlige og ubehagelige omgivelser som resultat? De fleste historiske byer har klare, lesbare felles trekk, men ingen steder er helt like. Det skulle derfor være mulig å utarbeide planverk for Son etter en noenlunde samme systematikk. Men etter hvert som man beveger seg ned i Sons helt nære egenart, så trengs det presis, lokal kunnskap som bare de som bor der har.

Vi ser det igjen og igjen, at alliansen mellom stadig omskiftelige kommunestyrer, utbyggingsinteresser og ulike aktører, er der hele tiden og presser imot gjeldende planforutsetninger og reguleringsbestemmelser. Selv ikke regulering til Spesialområde Bevaring avskrekker. Mange steder omregulerer man så lynraskt at velgerne ofte ikke vet når de skal engasjere seg: Klar – ferdig… FOR SENT! Og får man avslag i én kommunevalgsperiode, er prosjektmakerne ofte tilbake med identiske eller lignende prosjekter i neste. Det er aldri fred å få. Og det er mange som prøver seg.

Noen mener at vår tids arkitektur skal vise bygninger som enestående objekter uten hensyn til omgivelser og lokale sammenhenger. I våre historiske byer blir det svært krevende å tilføre kvaliteter med slike holdninger.

Nettverk for humanøkologi, Allgrønn, har i 30 år arbeidet for å skape bevissthet om stedsutvikling og livskvalitet i norske byer og tettsteder.

Les også

Hvordan få et levende sentrum i Son?

Kommentarer til denne saken