Etter flere år på vent er arbeidene i gang

Arbeidene med nytt vann- og avløpsanlegg i Hvitstenveien er nå i gang, men informasjonen rundt prosjektet er flere misfornøyd med.