Derfor hugges det mye tømmer i Hvitsten

Langs Hvitstenveien har det de siste ukene blitt hugget mye tømmer. Men det er ikke grunnet ny sykkelvei eller boligbygging.