Delikatessen ingen vil tråkke på: Eivind vil ha østersdugnad i Hvitsten

Hytteeier Eivind Rabben tar initiativ til en stillehavsøsters-dugnad i Hvitsten-området i løpet av sommerferien.