Hytteeiere ringer kommunen: – De må reise hjem

Det finnes mange hytter i kommunen. Flere av de er det nå hyttefolk på, men foreløpig gjør ikke kommunen noe.