Son Pride ble en stor og fargerik suksess. Flere hundre var samlet i Sons gater og feiret kjærligheten. Det ble holdt gode appeller, og stemning var god. Ja, det ble en fest. Vi takker, slik som Pride Son gjorde, de mange frivillige som gjorde dette mulig. Alle partier ble utfordret, og alle partier deltok. Vi takker også aktivistene som gikk i spissen, og på den måten vekket oss andre. Takk.

Etter paraden samlet vi oss på Oliven for å fortsette markeringen og diskusjonen. Alle partier som både sitter i kommunestyret og på Stortinget stilte opp til debatt og utspørring. Det ble veldig tydelig at alle partier, fra Rødt til FrP sluttet opp om budskapet til Son Pride. Om dette er det ingen politisk strid.

Så fikk vi spørsmålet «hvilke konkrete forslag har dere fremmet for å støtte opp om homo-saken?»

SV tok ordet først, og måtte innrømme at partiet ikke kan huske et eneste forslag i den retning. Andre partier understreket at i Vestby behandler vi alle likt.

Legning er ikke et tema når vi vedtar saker og ting - alle behandles likt uansett. Det er selvfølgelig riktig, men historien har vist at det har vært nødvendig med konkrete tiltak for å støtte homo-kampen.

Hva kan vi gjøre lokalt? Vi har to forslag, vi kan endre kommunens visjon, og vi kan løfte temaet inn i kommuneplanen.

En ny visjon kan være slik (endring uthevet):

Vestby kommune skal være en god og inkluderende kommune å bo å leve i alle livsfaser.

Dette gjelder uansett kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning.

Kommunen skal ha et attraktivt sentrum og nært samspill med natur og kulturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for et variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.

Hvis vi velger å løfte temaet også inn i kommuneplanen - så kan vi være mer konkret. I den prosessen som Son Pride har satt i gang så er det særlig dette med at det må bli naturlig å ta praten.

Hva kan vi bidra til slik at en samtale om «hvem du er», blir naturlig i både skole og idrettslag. Kanskje kan vi løfte saken med å nevne den i kommuneplanens samfunnsdel - muligens slik:

I Vestby kan du være den du er.

I tråd med visjonen for kommunen skal vi jobbe for at alle med trygghet skal være den en er. Det er viktig at temaer som kjønn, etnisitet, religion og seksuell legning blir snakket om i skole og i lag og foreninger som jobber med unge. I Vestby kommune skal vi jobbe for at miljøer som jobber med barn og unge bidrar til at det snakkes om slike problemstillinger. I denne sammenhengen vil Vestby kommune inngå et samarbeid med Rosa Kompetanse. Det er gjennom kunnskap vi kan endre holdninger og fordommer.

Det vi håper på er å bidra til en debatt om veien videre. Lørdag 4.september var en flott markering, men temaet hører hjemme også i den hverdagslige politikken.