Idrettsanleggene fortsatt stengt – ny vurdering til uken