Fikk full støtte for sitt nei til idrettshall

Rådmannen i Vestby mener kommunen ikke skal spleise med Akershus fylkeskommune om ny idrettshall ved Vestby videregående skole. Det er de ni politikerne i formannskapet helt enige i.