(Moss Avis): Vansjø er drikkevannskilden til både Moss, Råde, Vestby og Våler. I disse dager investeres det i fremtiden på Vansjø Vannverk. Med en ramme på 33 millioner kroner bygger Movar IKS et reservekraftanlegg som skal sikre rent drikkevann.

Slik situasjonen er i dag, finnes det nemlig ingen reserveløsning for drikkevannsproduksjon dersom et omfattende og langvarig strømbrudd skulle inntreffe. Derfor bygger Movar et eget reservekraftanlegg på tomta til vannverket på Huggenes.

Et døgn

Når strømmen går forsvinner jo ikke vannet fra krana hjemme?

– Nei. Grunnen til det er at vannet er lagret i høydebasseng. Selv om vi ikke har strøm, vil trykket i disse bassengene trykke vannet ut til de fleste hus og hjem, forklarer Kaj-Werner Grimen, sektorsjef for vann og avløp i Movar IKS.

Grimen forteller at selv om vann fortsatt distribueres, får ikke vannverket produsert nytt vann. Dermed vil et langvarig strømbrudd gjøre at bassengene tømmes. Etter cirka et døgn vil bassengene være tomme.

Det har aldri vært en situasjon der strømmen har vært borte i så lang tid at bassengene har gått tomme, men regelverket stiller krav til at vannverkene skal kunne levere tilstrekkelige mengder vann til enhver tid.

Saken fortsetter under bildet.

En viktig investering

Siden 2010 har vannverket vært knyttet sammen med vannverkene i Fredrikstad og Sarpsborg slik at kommunene fungerer som reserveløsning for hverandre ved behov. Om strømmen skulle lamme alle de tre kommunene, er det derimot ikke noe vann å få.

– Slik situasjonen er i dag, klarer vi ikke levere det vi er forpliktet til dersom noe sånt skulle skje. Derfor er dette en kjempeviktig investering, mener Grimen.

I 2017 kom det endringer i drikkevannsforskriften som blant annet stiller krav til at vannverkene skal kunne levere «tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid.» Det var dette som satt i gang tankeprosessene og førte til at løsningen for å oppfylle kravet var et reservekraftanlegg.

– Når vi først skulle gjøre et så stort tiltak, spurte vi oss selv om det var noe mer vi burde gjøre samtidig, sier Ove Mauseth, prosjektleder vann og avløp.

Og det var det – i tillegg til det nye anlegget blir en rekke elektriske installasjoner byttet ut og fornyet.

Saken fortsetter under bildet.

Klart til bruk i høst

I dag er Movars reservekraftanlegg på god vei opp. Bygget med alle de tekniske innretningene vil ferdigstilles i høst og driftsettes fra oktober.

– Når vi først skulle gjøre et så stort tiltak, spurte vi oss selv om det var noe mer vi burde gjøre samtidig, sier Ove Mauseth, prosjektleder vann og avløp.

Og det var det – Movar gjør en kjempeinvestering i det elektriske anlegget og oppgraderer det for flere tiår fram i tid. I tillegg til det nye reservekraftanlegget erstatter Movar flere elektrotavler i vannverket og oppgraderer fra 3-polet til 4-polet anlegg. Noe som må gjøres for å tilfredsstille dagens forskrifter.

– Vi får strøm fra to trafostasjoner som eies av Elvia. Disse skal erstattes og plasseres i det nye bygget, forteller Mauseth.

Forurenset vann

Fisker du i Vansjø blir du frarådet å spise fisken fordi vannet er så forurenset. Likevel er det Vansjø som er drikkevannskilden til både Moss, Råde, Vestby og Våler.

– Vansjø Vannverk er kanskje Norges mest avanserte vannverk. Ettersom råvannet er så forurenset, går det gjennom fem rense- og desinfiseringsprosesser hos oss før det kommer ut som trygt drikkevann i kjøkkenkrana, forteller Grimen.

Vansjø Vannverk leverer rent drikkevann til 80.000 innbyggere. Hver dag produseres det 20.000 kubikkmeter rent drikkevann på vannverket.

Kan du tegne et bilde av hvor mye dette faktisk er?

– Det tilsvarer å fylle idrettshallen i Mossehallen fra gulv til tak med vann, svarer Grimen.