Vil ta flere dager å reparere det forvridde og brukne sporet ved Moss stasjon

Togavsporingen ved Moss stasjon på mandag skapte så store skader at det vil ta flere dager å reparere sporet.