En omfattende undersøkelse blant 1600 mellomledere i Norge, viser at ledere i Akershus har størst tillit til hverandre. På spørsmål om hvorvidt ledelsen gjør en god jobb, uten at de blir kikket over skulderen, svarer 78 prosent av de spurte ja. I Akershus er dette en bedring på 16 prosent fra samme undersøkelse i fjor.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder Jan Olav Brekke er klar i sin tale om tillit på arbeidsplassen.

– Å føle tillit til egne avgjørelser uten å bli kikket over skulderen, er avgjørende både for effektivitet og ikke minst kultur og arbeidsmiljø. Mellomledere har mye ansvar, både for drift og også personal, og da er det viktig at de har myndighet som står i stil med ansvaret de er gitt, sier Brekke.

– Nordmenn har behov for tillit

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work Norge, forteller at norske arbeidstakere er særlig opptatt av at tillit på arbeidsplassen.

– I Norge har vi en kultur der det ikke er så strengt hierarki, derfor føles det også raskt som et tillitsbrudd om vi opplever å stadig bli kontrollert. Dette virker inn på motivasjon og evne til å gjøre en god jobb, sier Krohn Falck.

Han understreker at de som klarer å bygge en god kultur rundt tillitt vil ha et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

– Viktig målestokk

Undersøkelsen som gjennomføres for tredje året på rad, dekker både landsdelene og ulike bransjer. Selv om funnene er generelle mener Falck at de gir en viktig tilstandsrapport på norsk ledelse.

– Det finnes selvfølgelig unntak, men dette gir oss en god indikasjon på hvordan ledere og med arbeidere opplever viktige spørsmål på jobben. Vi vet fra forskning at drivere som tillit, rettferdighet, troverdighet, stolthet, fellesskap og respekt, er avgjørende for opplevelsen av en god arbeidsplass, sier Falck.