John Ødbehr har nesten halvert omsetningen – må likevel fortsette å holde åpent

Bensinstasjonen til tidligere ordfører Ødbehr er definert som samfunnskritisk forsyning som må holde åpent. Det er ikke lett når han taper penger hver eneste dag på grunn av færre kunder.