Da barnebarnet lå livløs i sengen svartnet det for bestemor – truet med å slå sykepleier

Bestemor knyttet neven og truet med å slå da sykepleier ikke ville ringe etter luftambulanse.