I kommende kommunestyremøte skal det trolig vedtas en ny vei mellom ASKO og Solerunden. Reguleringsplanen har vært gjennom vanlig prosess og vi vil skryte av kommuneadministrasjonen da vi som naboer har blitt både hørt og ivaretatt underveis.

Når det kommer til hensikten med veien og konsekvensene av tiltaket så er vi imidlertid ikke overbevist.

Veien vil beslaglegge dyrka mark, splitte opp viktige frilufts- og rekreasjonsområder og den vil koste mange titalls millioner. Veien skal ifølge rådmannen avlaste et kryss i sentrum, et kryss som ifølge to utredninger ikke trenger noen avlastning. Og skulle det bli behov for avlastning så viser utredningene at foreslått vei uansett ikke vil hjelpe noe særlig.

Rådmannens har i sin innstilling mange sprikende argumenter for hvorfor disse arealene må omdisponeres, og nevner at "hensikten med avlastningsveien omfatter et bredere perspektiv enn utredningene viser". Litt svevende for å forsvare store inngrep i kommunekassa og i viktige naturverdier?

Vi får håpe at våre politikere har en plan, så får vi andre fortsette å spekulere. Når vi først er i gang med akkurat det så begynner man jo å lure på om det ligger noe annet bak. Kanskje ytterligere nedbygging av dyrka mark mellom ny vei og sentrum? At områdene allerede er stykket opp er et ganske vanlig argument for å forsvare videre nedbygging.

Vi forstår at naturverdier noen ganger må vike for andre viktige samfunnshensyn, men her er det tydelig at dette ikke er tilfelle. Kan vi vær så snill prøve å bevare i alle fall litt dyrka mark?

Hilsen oss som liker korn bedre enn asfalt