Vi nærmer oss datoen for en grusom terrorhandling, og en dag hvor vi minnes. 22. juli. For alltid vil datoen være en del av vår historie. En dato vi ikke skal glemme. Terrorhandlingen den dagen, som tok mange liv, var et angrep på vårt demokrati, men det var først og fremst et angrep på AUF. Terroristens mål var å bringe unge stemmer til taushet. I for stor grad lyktes han. Det er stemmer som er borte for alltid, stemmer som vi i dag skulle hørt. Dette var unge mennesker som engasjerte seg, og ville skape et bedre samfunn. Denne muligheten ble de brutalt frarøvet.

Heldigvis har vi blitt kjent med noen av dem som overlevde. Ledere i AUF er blant dem som overlevde Utøya, og de har modig brukt stemmen sin. Jeg er evig takknemlig for at de har klart å bidra. De er viktige stemmer i vårt lille land.

Dette året har vi hørt at AUF har følt at de har stått alene i kampen og i oppgjøret etter 22. juli. Dette gjør meg uendelig trist. Jeg tenkte aldri å forlate dere. Jeg vil gjerne stå ved siden av dere i kampen mot fascisme og rasisme og fremmedfrykt.

Når jeg har tenkt på dette i disse dagene så slår det meg at dette er ingen ny kamp. I 1966 skrev Otto Nilsen en norsk tekst til sangen «He is dead, but He Won´t lie down». Litt skamløst har jeg lånt noen linjer fra den teksten.

Under grus og ruin i en bunkers i Berlin gjorde herrefolkets helt sorti…

Likevel ser vi såmenn at herr Hitler går igjen

He is dead but he won´t lie down.

Av hans giftige ånd ble det lagret opp et fond, i Oslo, Utøya og Christchurch New Zeeland

Anders Bering Brevik, liksom Brenton Tarron og Philip Manshaus brukte samme formular:

He is dead but he wont´t lie down.

Tenk så herlig det kan bli hvis en dag vi trygt kan si:

He is dead and he´s staying down - he is dead and he´s staying down.

Men han ligger ikke nede, fortsatt er tankegodset fra Hitler levende, Det er dette som er oppgaven vår nå. Vi skal stå opp, vi skal kjempe og vi skal slå tilbake, slå ned på denne arven. Sammen skal vi bekjempe fascisme, rasisme og fremmedfrykt. I tiden som kommer håper jeg at vi kan vise våre venner i AUF at dere ikke står alene.