Kjenn-elevene vil bli i Hølen! - Åpent brev til politikerne i Vestby kommune

«Kjenn-barna hører nå til Hølen skole, slik de har gjort i mange generasjoner. Dette er en tilhørighet vi ønsker å beholde og som foreldre og familier på Kjenn vil vi derfor kommentere dette forslaget, da det berører både vår tilhørighet, vår fysiske og emosjonelle og trygghet, samt Kjenn-barnas mulighet til omgang med skolevenner på fritiden.», skriver 13 Kjenn-foreldre i dette leserbrevet.

«Kjenn-barna hører nå til Hølen skole, slik de har gjort i mange generasjoner. Dette er en tilhørighet vi ønsker å beholde og som foreldre og familier på Kjenn vil vi derfor kommentere dette forslaget, da det berører både vår tilhørighet, vår fysiske og emosjonelle og trygghet, samt Kjenn-barnas mulighet til omgang med skolevenner på fritiden.», skriver 13 Kjenn-foreldre i dette leserbrevet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«Det er ikke mange barn fra Kjenn på Hølen skole hvert år; i 2019 vil en flytting av skolegrensene ifølge prognosene til kommunen bety to færre barn på Hølen skole, i 2020 fire færre barn og i 2021 seks færre barn», skriver leserbrevskribentene i dette åpne brevet til Vestbys politikere.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I forbindelse med forslag om justering av skolegrenser i Vestby har skoletilhørigheten til elevene fra Kjenn blitt foreslått endret.

Kjenn-barna hører nå til Hølen skole, slik de har gjort i mange generasjoner. Dette er en tilhørighet vi ønsker å beholde og som foreldre og familier på Kjenn vil vi derfor kommentere dette forslaget, da det berører både vår tilhørighet, vår fysiske og emosjonelle og trygghet, samt Kjenn-barnas mulighet til omgang med skolevenner på fritiden.

Angående skolevei:

Fra Kjenn er det mellom 4,4 og 5,2 km til Vestby skole, en strekning det ifølge Google Maps tar minst 56 min å gå - antakelig ganske mye lenger dersom du er barneskolebarn. Vi tviler ikke på at barna på Kjenn vil bli tilbudt skolebuss, et tilbud som strekker seg til klokken 16 på skoledager og er ikke-eksisterende på skolens fridager (og følgelig ikke kan kombineres med skolefritidsordning eller med å være med eller ha med kamerater uten busskort hjem.

Et sosialt liv med venner ved egen hjelp er for øvrig også utelukket søndager; da går det ikke rutebuss på strekningen Kjenn-Vestby). Men vi ønsker aktive barn som er i stand til å bevege seg - i tråd med statens anbefalinger (se for eksempel https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet).

Vi ønsker derfor ikke en skolevei som motvirker dette. Veien mellom Kjenn og Vestby er ikke en vei vi kan la kjennsbarna gå eller sykle langs til daglig. Gang- og sykkelveien går langs Osloveien som har en fartsgrense på 80 km/t og svært mye - og økende - tungtrafikk.

Gang- og sykkelveien er hovedsakelig skilt fra hovedveien med en grunn grøft, overhodet ikke passende til å stoppe et kjøretøy på avveie. Gang- og sykkelveien krysser på sin ferd til Vestby tre store veier, hvorav to er innkjøringer til industriområder og følgelig har mye tungtrafikk og én er en uoversiktlig kryssing av 60-sone på Garderveien. De av oss som frekventerer gang- og sykkelveien mellom Vestby og Kjenn uten bil vet at det på grunn av trafikkstøy og -støv er umulig å holde en samtale gående og at den derfor kan sies uegnet til å la barn ha som sin skolevei.

Også i dag har Kjenn-barna en skolevei som er både bråkete, støvete og farlig og de har derfor fått innvilget buss ut 4.klasse. Men i dag har de et alternativ: Langs den gamle jernbanetraseen kan de både gå, sykle og gå på ski - gode alternativer som er mye brukt.

Angående Hølen skoles størrelse og Kjenn-barnas tilhørighet:

Hølen skole gjenåpnet for få år siden etter en lang kamp fra flere aktører, inkludert oss barnefamilier på Kjenn. Vi sto i fakkeltog utenfor rådhuset. Vi deltok på kommunestyremøter. Vi jobbet i FAU. Vi bidro til å holde saken varm i lokalmiljøet. Vi tålte at barna våre ble sendt med buss til den mye større skolen i Son. Alt dette gjorde vi fordi vi trodde på at vi igjen skulle få lokalskolen vår, den skolen som ligger i det lokalmiljøet vi har tilhørighet til. Og det fikk vi!

Men skolen er underdimensjonert (selv om den ble planlagt mens nye utbygginger ble godkjent i Hølen og stadig flere barnefamilier, naturlig nok, kom flyttende) og blir derfor foreslått tatt fra oss som vår lokalskole.

Det er ikke mange barn fra Kjenn på Hølen skole hvert år; i 2019 vil en flytting av skolegrensene ifølge prognosene til kommunen bety to færre barn på Hølen skole, i 2020 fire færre barn og i 2021 seks færre barn.

Disse barna er ikke tall, de er små mennesker, med sitt nærmiljø og sin verden. De har vokst opp med å gå på fritidsaktiviteter i Hølen. Foreldrene deres har jobbet med å knytte bånd til deres nærmiljø i Hølen, jevnaldrende barn og deres foreldre.

Flere har søsken som går på Hølen skole og flere har foreldre som aktivt har valgt å bosette seg på Kjenn på grunn av tilhørigheten til Hølen og lokalsamfunnet der. Flere har foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som har gått på Hølen skole.

Det er uforståelig for oss at disse barnas trygghet og tilhørighet og alt arbeidet vi som foreldre har gjort for å sikre dette, skal utsettes for fare fordi Hølen skole går mot en underkapasitet som kunne vært forutsett da skolen ble planlagt og bygget. Skolen ser ifølge prognosene ut til å være underdimensjonert uavhengig av om Kjenn-barna går der eller ikke. Det bygges fremdeles i Hølen og elevtallet er estimert til å overstige skolens kapasitet uavhengig av en endring i skolegrensen eller ei. Dersom det uansett blir behov for en brakkepaviljong på Hølen skole; hvorfor må Kjenn-barna og deres familier da utsettes for endring av skoletilhørighet?

Oppsummert:

Vi som Kjenn-boere mener at en flytting av skolegrensen på Kjenn vil innebære en  uhensiktsmessig og farlig skolevei som vil kreve svært kostnadskrevende ombygginger (bygging av underganger/ gangbroer ved kryssinger, fysiske skiller til veien, støy- og støvskjermende tiltak, med videre) og tilrettelegginger, eventuelt en helt ny vei med annen trasé, for å kunne passere som trygg og bidra til å våre barns trygghet, helse og mulighet for et hensiktsmessig sosialt liv med skolekamerater utenom skoletid.

Vi mener også at det er galt og potensielt skadelig å frata Kjenn-barna og deres familier deres tilhørighet og sosiale og følelsesmessige bånd til sitt eget nærmiljø. Tilhørighet er en viktig trivselsfaktor og bidrar til god psykisk helse.

Vi kan ikke se at våre barn fortjener å bli ofre for dårlig samsvar mellom utbyggingstillatelser og planlegging av skolestørrelse i Hølen. La barna våre få beholde sin tilhørighet, sin mulighet for å komme seg til skolen for egen maskin, sitt nærmiljø: La barna våre få gå på Hølen skole!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken