I Norge fikk kvinner alminnelig stemmerett så sent som i 1913. Striden om stemmerett for norske kvinner hadde vart i flere tiår, og var en del av en større internasjonal kamp for likestilling og rett til medbestemmelse på alle samfunnsområder.

Som en del av denne kampen ble det fra 8. mars 1909 feiret nasjonal kvinnedag i USA. Året etter ble tradisjonen innført i hele verden. I Norge ble kvinnedagen første gang feiret i 1915, og siden har favnet en lang rekke kampsaker. Fortsatt er det lett å påvise strukturelle kjønnsforskjeller i arbeidslivet, i økonomien, i retorikk og handlinger. Jeg minner om at det fortsatt er slik at deltidsukultur er mest utbredt i kvinnedominerte yrker, særlig innen helse og omsorg. Vi ser knapt en deltidsstilling utlyst i politiet, for eksempel, som er mannsdominert.

Kvinnedagen er åpenbart fortsatt relevant. Å feire kvinnedagen er en tradisjon som bør tas vare på, både for å minnes de mange flotte kvinner som tok kampene før oss, og for å ta opp de utfordringene vi fortsatt har.

Med de sterke smitteverntiltak som er nødvendig for tiden, er det dessverre få muligheter for å feire dagen med sammenkomster. På bakgrunn av dette inviteres kommunestyret til å vedta:

«Vestby kommune skal flagge på kvinnedagen». Dette er allerede vedtatt i Moss.