Kommunen har brukt nesten 800.000 kroner på overtid under korona

Helse står for brorparten av overtidsforbruket frem til i dag. Det er det en grunn til.