Kommunen stopper planene til Hallan (73)

Etter at Knut Chr. Hallan og kona måtte stenge Hallanderiet, ønsket han en bruksendring fra næring til bolig. Nå har saken vært oppe til politisk behandling og planene stoppes.