Koronapandemien i Brasil kan hemme eksport - Vestbybønder satser på egenproduksjon i stedet

Mengden råvarer brukt i norsk produksjon av kraftfôr til husdyr var på over to millioner tonn i 2019. Over halvparten ble importert fra utlandet, men korona gjør markedet usikkert.