Koronaviruset fører til gjenbruk av engangsutstyr ved Sykehuset Østfold

Som følge av koronaviruset har etterspørselen etter smittevernutstyr økt kraftig rundt i verden. Derfor er det innført restriksjoner på bruk av åndedrettsvern ved Sykehuset Østfold.