Gjester langveisfra ventes til Vestby: I juni er det 75 år siden sogneprest Arne Thu mistet livet på Grini

Sognepresten i Vestby gikk offentlig ut og støttet lærernes kamp mot nazifisering av skolen. Det skulle koste ham livet.