Det var Mina Hem Bolle og Erica Francker som stakk av med toppremien da Vesty Lions arrangerte sin Fredsplakatkonkurranse. Det er tredje året Lions Club Vestby inviterer 7. klassene ved skolene i Vestby til å delta. Lions internasjonale tegnekonkurranse arrangeres hver høst, og er et samarbeid med FN. Barn fra nærmere 100 land deltar hvert år, Konkurransen er åpen for barn mellom 11 og 14 år, og i Norge arrangeres den for elever i 7. klasse.

– Konkurransen avvikles innen utløpet av første uke i november. Målet er å fremme refleksjon rundt temaet fred. La barna utfolde seg kreativt i markeringen av FN-dagen 24. oktober, forteller skolekontakt Klaus Jacobsen i Lions Vestby.

Fikk skryt

Elevene ved skolene Bjørlien og Vestby skole hadde laget utrolig mange fine tegninger knyttet til årets tema: «Fred, kjærlighet og forståelse». De fleste tegninger ble vist publikum på kunstutstillingen til Vestby Lions i oktober.

– Det var ikke lett for juryene ved de to skolene å plukke ut de endelige vinnerne, innrømmer Jacobsen og fortsetter med å dra frem vinnerne: – Det ble Mina Hem Bolle fra klasse 7B på Bjørlien skole og Erica Francker fra klasse 7C på Vestby skole. Hver skoles vinnertegning har fått en oppmerksomhet fra Lions Club Vestby på kroner 500, sier Jacobsen.

Går videre

Skolevinnerne går nå videre til distriktskonkurransen. Vinneren der går til landskonkurransen og vinneren der igjen går til den internasjonale konkurransen.

– Den ene skolevinneren i fjor vant for øvrig også distriktskonkurransen, men nådde ikke helt opp i landskonkurransen.

– Tilbakemeldingene fra lærere og elever er entydig positive: elevene reflekterer over temaet og de synes det er spennende med konkurranse, sier Jacobsen.