Klikk her for å følge Vestby Avis på Facebook!
Klikk her for å følge Vestby Avis på Twitter!

Årets jul vil bli «lett match» for alle leseglade i Hølen. Tettstedets historie de siste 300 år er ført i pennen av 78 år gamle Ingvar Dahl.

Boka vil være et naturlig valg som julepresang til alle som lar seg fascinere og interessere seg for det superlokale.

Ingvar Dahls bok består av små, korte avsnitt og han legger ikke skjul på at han har gått i Helge Holters fotspor. Noen ganger gikk han sammen med Holter.

– Boka bygger på åtte artikler om Hølens historie og trykt i årboken Follominner fra 2004-2011, forteller forfatter Dahl.

Samlet

– Mens jeg jobbet med prosjektet kom jeg på tanken om å samle alle i en bok. Over 160 fotografier og tegninger bygger opp om og viser glimt fra stedets historie. Boka dekker en periode fra trelasthandelen midt på 1600-tallet til Hølen ble innlemmet under Vestby etter ordre fra tyskerne, understreker Ingvar Dahl.

Han forteller videre at boka er ført helt fram til vår moderne tid.

– Den er tematisk og gir ingen klar fremstilling av stedets historie. Boka er dessuten både korrigert og supplert på facebook.

Holter-hjelp

78 år gamle Dahl ble født og vokste opp i Lille Strandgate. Han tok realskole, gymas og studerte ved Universitetet i Oslo. Han gir i sitt forord til boka klart uttrykk for den uvurderlige hjelp han har fått av Helge Holter to døtre, Kirsten Hansen og Unni Christensen.

– De har en stor del av æren for det som kommer frem mellom to permer, innrømmer Ingvar Dahl.

Boka er som sagt delt inn i en rekke, korte avsnitt og starter med en innledning som går fram til ullvarefabrikkens tid.

Styrt av nazister

Han skriver om branner, brennerier, tukthusstraffer, konkurser, kulturminner, smughandel med brændevin, innmelding i Vestby og nazister som styrer Hølen.

Ingvar Dahl, som med unntak av halvannet år har bodd hele sitt liv i skatteparadiset Hølen, sier han har brukt ti år på boka.

Hølenfolk (Hørninger) som er glade i sitt eget lille hjørne av verden, bør etter vår klare mening sørge for å kjøpe, alternativt ønske seg denne boka til jul.