KOLBOTN: Noe av det mest originale, er et livsnøytralt seremonirom, som kan benyttes av ulike trossamfunn. I tillegg skal det bygges en egen sal, med dører ut til fellessalen, som kan brukes under konserter eller teaterforestillinger.

Forslag til planen rundt kulturkirken er levert til plan- og byggekomiteen, og skal videre til behandling og godkjenning hos biskopen, før byggingen kan begynne.

– Vi har fått signaler fra biskopen om at kapellet, kirkerommet og Lille sal 2 skal vigsles, sier representant for Vestby kirkelige fellesråd, Christian Nordbye.

Mange rom

Kirken vil blant annet kunne tilby rom til scene-elementer, konserter, teaterforestillinger, bryllup og begravelse. Flere av rommene gjøres større ved å åpne foldeveggene som skal skille rommene fra hverandre.

Et rom for alle

Lille sal 1, skal være et livssynsnøytralt seremonirom, som holdes uvigslet, og har egen inngang.

– Det har hele tiden vært et ønske fra kommunens side om et slikt rom, og vi strekker oss langt for å få det til, sier arkitekt Kjell Kvernaas.

Under kontorfløyen jobbes det aktivt med å få til et ungdomslokale på 60 kvadratmeter, og for å få dette til er det søkt om tippemidler til finansiering av kjellerlokalet.

– Det er noe vi har hele tiden har håpet å kunne få til, men det er først nå det er med i de offisielle planene. Får vi ikke støtten, vil lokalene stå som et råbygg, men det er for så vidt lite penger for mye areal, sier Kvernaas.

Livssynsnøytralt alternativ

Når det gjelder lille sal 1, er det regler i kommunen som tilsier at de skal ha et slikt rom tilgjengelig, blant annet som kan brukes til humanetiske begravelser.

– Regjeringen har satt av beskjedne midler for å få i gang tiltak for livssynsnøytrale rom i kommunene, og vi ønsker å være med på dette i Vestby kommune. Det er mye aktivitet på gang, og ser at fler og fler har behov for det, sier Christian Nordbye.

Han forteller at etterlatte etter humanetikere, ofte ønsker å knytte dette opp mot kirken, og synes det er et interessant fenomen.

Skape relasjoner

Både Kvernaas og Nordbye mener bygget vil være brobyggende mellom mennesker med forskjellig livssyn, og synes det er viktig å kunne tilby en møteplass for vestbybefolkningen, som er med på å bryte ned barrierer.

– Dessuten er det jo hyggelig å kunne tilby Son og resten av Vestby, et nytt og moderne konsertlokale. Vi håper å kunne få til et nært samarbeid med kulturavdelingen i kommunen, og inngå i kulturtilbudet, sier Nordbye.

Han forteller om et stort engasjement blant folk til å samle inn penger til den nye kulturkirken, og får full støtte fra arkitekten.

– Det er en dugnadsånd jeg aldri har sett maken til. Hvis bygget blir reist vil det stå som en varde over frivillighet og engasjement, avslutter Kjell Kvernaas.

Finansiering fra fler

Tomten kulturkirken står på er eid av kirken, og har en verdi på 16 millioner kroner. Tomten stilles til rådighet for kulturkirken i form av en indirekte gave. I tillegg vil Kirkelig Fellesråd få momsen tilbake på det de selv bygger. Den samlede kostnaden for bygging av kulturkirken slik det fremkommer av plantegningene, er på 36.969.764 kroner. Vestby kommune har innvilget 25 millioner til kirkeprosjektet.

Eiendommen Saga ble i 1998 ervervet av Såner menighet med formål å realisere andre etappe av gjenreisningsplanene etter at Såner kirke brant ned til grunnen i 1995.

Tomten er fremdeles den samme som lå til grunn for arkitektkonkurransen og forprosjektet for nytt kirkeanlegg i Son fremlagt i 1999.