Filosof kommer til Son: - Man blir ikke mer ensom av sosiale medier

KOMMER: Filosof Lars Svendsen kommer til Son i mars.

KOMMER: Filosof Lars Svendsen kommer til Son i mars. Foto:

Filosof Lars Svendsen er en av foredragsholderene under vårens Dialog-prorgam. 20. mars tar han turen til Son Kulturkirke for å avlive myter om ensomhet.

DEL

– Da jeg startet dette prosjektet, hadde en håndfull hypoteser om ensomhet. Jeg oppdaget at alle sammen var feil, sier filosofiprofessor Lars Svendsen.

En av mytene var at høyt bruk av sosiale medier gjør at man blir mer ensom.

– De som er mest aktive på sosiale medier er faktisk de som er mest sosiale, og de som har flest ansikt til ansikt møter med andre. Grunnen til at denne gruppen rapporterer om høyest grad av ensomhet er fordi de har større sosiale behov, ikke fordi de bruker sosiale medier, sier Svendsen.

Han bygger påstandene på analysert data fra ulike forskningsartikler i psykologi, filosofi, samfunnsvitenskap og levekårsundersøkelser fra SSB.

– Ingen epidemi

Filosofen ønsker også å avlive myten om at graden av ensomheten har økt i samfunnet. Han mener tallene har ligger flatt.

– Det er ingen ensomhetsepidemi. Grunnen til at folk kan tro dette har økt, er at ensomhet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Men det betyr ikke at flere er ensomme, sier han.

Tillit og ensomhet

Flere myter er at menn er mer ensomme enn kvinner, og at folk som bor i individualistiske land som Norge, er mer ensomme enn mennesker fra kollektivistiske samfunn som Italia og Hellas.

– Man skulle tro at Norge som har en høy andel aleneboere har høyere grad av ensomhet. Men slik er det ikke. I Norge har vi også høy grad av generell tillit. Vi stoler på folk. Jeg finner en korrelasjon mellom grad av tillit og ensomhet.

God ensomhet

Filosofen vil også snakke om forskjellen mellom god og dårlig ensomhet. God ensomhet er ensomheten folk oppsøker frivillig, som når nordmenn går ut i naturen.

– Jeg mener at vår tids ensomhetsproblem ikke er at det har blitt mer en av den vonde ensomheten, men mindre av den gode. Med smarttelefonen er vi aldri overlatt til oss selv, sier han.

– Ikke en kveld for ensomme

Svein Gran leder gruppen som jobber med Dialog-konseptet i Son kulturkirke. Han forteller at de prøver å finne tema som kan være aktuelle for mennesker i Son. Denne våren har de lagt vekt på internasjonale, mellommenneskelige og eksistensielle spørsmål.

Etter Svendsens dialogmøte håper han folk får nye perspektiver på ensomhet.

– Dette er ikke først og frem en kveld for ensomme mennesker, men for folk som vil reflektere over livet de lever. Jeg synes det er interessant med Svendsens perspektiv om at ensomhet ikke nødvendigvis er negativt, og hvordan man kan forstå den gode ensomheten, sier han.

Artikkeltags