Gamle Akershus hadde fritt skolevalg i videregående skole. Viken endret dette til å lage soneinndelinger og tok dermed bort valgfriheten. Viken avslørte at de hadde lite kunnskap om geografien i de forskjellige områdene i det gigantiske fylket.

Vi ser at Senterpartiet utaler seg i media om at de ønsker å fortsette med nærskoleprinsippet dersom de får makten i Akershus etter høstens valg. Det er trist, og antagelig har man ikke sittet nært på de utfordringer dette har skapt. Et slikt prinsipp krenker elevenes frihet til å selv velge hvilken skole de vil gå på. Det er nemlig slik at ikke alle ønsker å gå på den skolen de bor nærmest, eller at den linjen de ønsker ligger langt unna på grunn av ulogisk soneinndeling og dermed ikke orker den lange reiseveien. Faller man ut av videregående skole av den grunn, er det svært uheldig.

Fremskrittspartiet ønsker fritt skolevalg i Akershus. Det burde ikke være politikerne som bestemmer hvilken skole som passer best for elevene, vi tror elevene klarer å velge det helt selv! For vår del i Vestby er jo Moss også like naturlig for mange, og da skal vi i alle fall ikke begrense valgmulighetene innad i eget fylke.

Det finnes flere eksempler på at nærskoleprinsippet ikke fungerer. Tidligere har Romerikes Blad omtalt Ethan som ikke kom inn på drømmelinja på Lillestrøm VGS, fordi han bodde i Aurskog-Høland. Elever som bor på Auli og Rånåsfoss har 10 minutter med tog til restaurant- og matfaglinja på Sørumsand VGS. På grunn av nærskoleprinsippet sokner disse elevene til Nannestad VGS, og de må derfor bruke 3 timer på reisevei, istedenfor 20 minutter.

Vi mener det er viktig at flest mulig fullfører videregående skole. Å lage begrensninger og kutte i elevenes valgfrihet er da ikke veien å gå.

Ungdommen er vår alles fremtid, og vi må derfor få tilbake et blått Akershus ved høstens valg. Et blått Akershus som tørr å satse på ungdommen og gir dem valgfriheten tilbake!