Viktig kartdata gikk tapt - nå må kommunen hjelpe

Ved etablering av Viken fylkeskommune forsvant den gamle kartbasen. Det skaper hodebry for gårdbrukere som skal søke regionale miljøtilskudd i disse dager.