– Jeg har jobbet som megler i over 30 år og har aldri solgt noe lignende.

Tomta på rundt 2,7 mål ligger i Gansdalen omtrent 500 meter fra Monsrudvika ved Øyeren. Nå ligger den ute til salg for under millionen.