Lastebil tilhørende Vestby kommune har veltet – må stenge veien i flere timer