Lavest prisutvikling av alle i hele Viken

Boligprisene i Vestby har steget det siste kvartalet. Men minst av alle kommuner i Viken.