Høyre tar feil

Arbeiderpartiets  Annette Mjåvatn og Tom Anders Ludvigsen.

Arbeiderpartiets Annette Mjåvatn og Tom Anders Ludvigsen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«Det betales ikke for mye i vann og avløp», skriver Arbeiderpartiets Annette Mjåvatn og Tom Anders Ludvigsen i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevHøyres listekandidat Jan Henrik Palnes har nok en gang leserbrev i Vestby Avis, med påfølgende diskusjoner på Facebook. Vi hadde egentlig ikke tenkt å delta videre i debatten, da Høyre-representanten Palnes i sitt forrige leserbrev beskyldte oss for løgn. Vi tror likevel det kan være greit å oppklare noe.

Palnes er av den oppfatning at rådmannen er en julenisse som ville senke selvkostgebyret på vann med 6,2% og på avløp med 18%. Isolert sett er det riktig når det gjelder den variable delen av gebyrene, men det blir likevel feil. Det er summen av fastgebyr og forbruksgebyr, altså det som betales i kommunale avgifter som er inntekten for selvkostområdet. Det blir direkte galt å tro at det kun er den variable inntekten som regnes som selvkost.

Rådmannens forslag innebar en økning i vann og avløp på 4,9% for de som har et forbruk på 150 m3, og en økning på 9,9% for de som har et forbruk på 100 m3. Rådmannen har altså ikke foreslått å senke avgiften på vann og avløp. Rådmannen er med andre ord ikke en julenisse.

Høyres Palnes fortsetter med sine påstander om at vi betaler for mye i vann og avløp. Nok en gang, nei. Det betales ikke for mye i vann og avløp. Dersom selvkost går med overskudd, settes overskuddet av til fond. Dette fondet kan kun benyttes til å redusere avgiftene senere. Dette skjedde senest i 2017, hvor det avløpsgebyret i praksis ble halvert ved at det ikke ble sendt regning til innbyggerne siste halvår. Som tidligere nevnt; selvkostregnskapene blir revidert og funnet i orden hvert år. Av et privat revisjonsfirma.

Så til tallene. Dersom man sammenligner rådmannens forslag ( som Høyre og Palnes stemte for) med det som ble vedtatt av posisjonen får vi følgende bilde:

Som man ser av grafene, vil alle som bruker mindre enn ca 140 m3 betale mindre med posisjonens vedtak enn ved rådmannens forslag ( Høyres forslag). Prisøkningen for vann og avløp er på ca 6%. Ikke 25% som Palnes av en eller annen grunn hevder.

For oss i posisjonen var det viktig å sørge for at det er økonomisk gunstig å bruke lite vann. En grunn til det er den sosiale profilen, en annen grunn er at dersom man bruker mindre vann belaster man miljøet mindre og kan vente med investeringer noe lengre.

Å legge mest mulig av gebyrene på forbruk, som i posisjonens opplegg, er for øvrig noe Huseiernes Landsforbund anbefaler.

Vi foreslår at Palnes setter seg inn i note 16 til regnskap 2017. Det finnes på https://www.vestby.kommune.no/ato/p360/v1/572609_1_1-pdf.572609o1ee2.pdf.

Vårt vedtak har administrasjonen beregnet at skal gi om lag de samme inntektene som rådmannens forslag. Altså tilnærmet 100% inndekning. Det er direkte feil å påstå at vi tar inn 125% av kostnadene i inntekt.

Avslutningsvis kan vi nevne at det er ikke slik at ordfører og gruppeleder i Arbeiderpartiet, eller i noen andre partier sitter og regner på selvkost eller budsjetter selv. Nei, vi sender en klar bestilling til rådmannen. Det er for oss uklart hvordan Palnes har regnet.

Vi gjentar gjerne oppfordringen om at Høyres listekandidat Palnes tar kontakt med rådmannen for å få en orientering om hvordan selvkostprinsippet og selvkostfondet fungerer.

Posisjonens forslag, som ble vedtatt, vil gi alle som bruker mindre enn 140 m3 en lavere kostnad enn Høyres forslag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags