Sykehuset Østfold Kalnes: 4.500 pasienter som korridorpasienter i 2018 og 3.800 i 2017.

MISFORNØYD: Eddy Kobbel (innfelt) ber i dette leserbrevet Vestby kommune stille krav til Helse Sør Øst og ledelsen ved Sykehuset Østfold.

MISFORNØYD: Eddy Kobbel (innfelt) ber i dette leserbrevet Vestby kommune stille krav til Helse Sør Øst og ledelsen ved Sykehuset Østfold. Foto:

Av

«Jeg har stor sympati med de ansatte på sykehuset som må gå på akkord med seg selv med overtid og følelsen av ikke å strekke til», skriver Eddy Kobbel i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevSykehuset Østfold  (Kalnes) er en hån mot oss som er brukere av dette mikrosykehuset ut fra antall mennesker som sokner til sykehuset!

Og hvem skal vi takke dette for?

Det begynte alt i planleggingsstadiet av sykehuset fra politikere og byråkrater i den offentlige administrasjonen i Østfold og Helse Sør Øst. Da ble det ikke tatt hensyn til behovet for størrelse på sykehuset, både leger, sykepleiere og andre faggrupper som kom med innspill, ble fullstendig overkjørt.

Fylkespolitikere og byråkrater i Helse Sør Øst skulle spare penger må vite og regner vel ikke med selv å bli korridorpasient på Kalnes, den køen regnet de vel med at de kjøper seg ut av! Opprinnelig budsjett ble barbert med flere milliarder kroner!

Hva skjedde med byggeplanene for sykehuset, jo her skulle det spares kostnader, men fint skulle det være. Det skulle være enerom, og korridorpasienter skulle det ikke være på dette sykehuset!

Nå viser det seg at enerom ble en katastrofe på grunn av for liten kapasitet på sengeplasser, derfor er det nå satt inn en seng til på rommene som kun er beregnet for en sengeplass. Men rommet blir da for lite og holder ikke mål for å kunne brukes som tomannsrom. Dette i henhold til Arbeidstilsynet, men sykehuset har nå fått midlertidig brukstillatelse for å kunne ha to senger på rommet. Plassen i et slikt rom blir minimal, og pasientbesøk på rommet er begrenset til omtrent ingenting, og legevisitten må stå i kø.

Bredden på korridorene ble krympet i forhold til normal bredde på ganger på sykehus, for Sykehuset Østfold skulle ikke ha korridorpasienter! Nå er det omtrent ikke plass til å komme forbi sengene i korridorene.

Og som om dette ikke dette var nok, så er sykehuset beregnet ut fra en helt annen kapasitet enn normalt ved bygging av sykehus, 85 prosent mot Sykehuset Østfold sine 90 prosent pasientbelegg.

Befolkningen i Vestby ble overflyttet fra Ahus  til Kalnes i 2018, det vil si at 17.500 mennesker ble flyttet over til et sykehus som var sprengt på kapasitet før Vestby ble flyttet dit!

Man må jo begynne å lure på hva våre politikere og byråkrater innen den offentlige forvaltningen driver med, i dette tilfelle er det i alle fall IKKE til befolkningens beste!

I henhold til Vestby Avis 5. april 2018, refereres det til styremøte i sykehusledelsen på Kalnes at overflytting av Vestby kommune kunne gå som normalt 2. mai samme år, under forutsetning at de tiltak som er fremlagt, gjennomføres? Hvilke tiltak for å få plass til å dekke opp for 17.500 mennesker?

Ordfører Tom Anders Ludvigsen stiller seg i en artikkel i Vestby Avis samme dato tvilende til at sykehuset Østfold kan ta mot befolkningen fra Vestby, dette på tross av sykehusets vurderinger. Tom Anders Ludvigsen mente at overflyttingen hadde tid til å vente til alt var klart til å motta Vestby kommune. I samme artikkel krever Tom Anders Ludvigsen garantier fra sykehuset og fortalte at han og rådmannen skulle i møte på Sykehuset Østfold 5. april 2018.

Ble overbevist på Kalnes

Mitt spørsmål blir da følgende: Hvilken garantier fikk Tom Anders Ludvigsen og rådmann Sjur Authen  av sykehusledelsen ved Sykehuset Østfold?

Det kan umulig ha vært på god kapasitet for innleggelse og behandling av pasienter.

Denne saken må følges opp av Vestby kommune, der det stilles krav både til sykehusledelsen, men også til Helse Sør Øst at de rydder opp i dette skammens sykehus.

Jeg har stor sympati med de ansatte på sykehuset som må gå på akkord med seg selv med overtid og følelsen av ikke å strekke til. Etter de tilbakemeldingene jeg har hørt, gjør personalet ved sykehuset en kjempejobb under rådende forhold!

Og på toppen av det hele er det for liten parkeringsplass for de som kommer kjørende med egen bil og det gjør jo de fleste som skal hit.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags