Nei til togparkering på Kambo

NEI TIL TOGPARKERING: Bente Bakke og Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke en togparkerin ved Sonsveien stasjon.

NEI TIL TOGPARKERING: Bente Bakke og Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke en togparkerin ved Sonsveien stasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVestby Miljøpartiet De Grønne stemte imot rådmannens innstilling om å legge varsel om planoppstart og planprogram for Kambo-alternativet ut på høring da formannskapet behandlet saken 28. januar.

Årsaken er ikke bare at store arealer i Vestby blir berørt, men at en slik lokalisering ikke er hensiktsmessig. Løsninger blir dyr og dårlig. Bane NOR mener i utgangspunktet at anlegget bør ligge sør for Moss stasjon. Togene må vende i Moss og krysse motstrøms for å komme på riktig spor. Det vil være en jernbaneteknisk utfordrende adkomst til anlegget med behov for planfri kryssing av dobbeltsporet. Det totale arealet vil ble på hele 1200 dekar. Det er nesten tre ganger så mye areal som alternativene i Rygge og Råde.

Store deler av området er høybonitets skog med høy artsrikdom, rik edelløvskog, hule eiker og andre rødlistede arter. Jordbruksarealer blir også berørt. Kambobekken er gytebekk for sjøørret og renner gjennom området. Kambo herregård og boligfeltet på Sjøhagen blir berørt.

NEI TIL TOGPARKERING: Bente Bakke og Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke en togparkerin ved Sonsveien stasjon.

NEI TIL TOGPARKERING: Bente Bakke og Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke en togparkerin ved Sonsveien stasjon. Foto:

Det er i det hele tatt overraskende at disse planene ikke er kommet på bordet tidligere. Det kan være et resultat av en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet som har vært mer opptatt av å dele opp tidligere NSB i flere selskaper. Derfor synes det som man ikke har klart å få en samordnet plan for utbygging av Inter City og nødvendige anlegg for å gjøre utbyggingen mulig innen de fristene Stortinget opprinnelig har satt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags