Å forlange at renovasjon, vann og avløp settes ut på anbud er å sparke inn åpne dører

PÅ ANBUD: Vestby har sin renovasjon gjennom Movar IKS. Dette er en interkommunalt selskap som setter renovasjonen ut på anbud, poengterer leserbrevskribentene.

PÅ ANBUD: Vestby har sin renovasjon gjennom Movar IKS. Dette er en interkommunalt selskap som setter renovasjonen ut på anbud, poengterer leserbrevskribentene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«De tjenestene som kan settes ut på anbud er nemlig allerede satt ut på anbud. Det forventer vi faktisk at en tidligere styreleder i Søndre Follo Renseanlegg, og andre nestleder i Høyre er klar over», skriver Arbeiderpartiets Annette Mjåvatn og Tom Anders Ludvigsen i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevJan Henrik Palnes og Eddy Kobbel har i en rekke leserbrev kritisert kommunen for kvalitet og kostnader på selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing. Mye av kritikken er vanskelig å forstå, og må bunne i sviktende kunnskap hos skribentene. Det kan virke som om de ikke helt tror på det selv heller når man teller antall utropstegn i innlegget. Det er et kjent grep å heve stemmen når argumentene svikter.

Palnes og Kobbel mener man må ha en vedlikeholdsplan og avsette midler til dette i regnskapet. Vedlikeholdsplaner og planer for utviklingen i vann og avløp har kommunen. Temaplan avløp skal for eksempel behandles politisk tidlig i 2019, mens temaplan vann ble behandlet tidligere i år.

Når det gjelder avsetninger i regnskapet, er dette rett og slett i strid med selvkostprinsippet. Man har ikke anledning til å sette av midler til fremtidig vedlikehold. Det er brukerne det enkelte år som skal belastes kostnadene. Av samme grunn blir investeringer innen selvkostområdene avskrevet over hele investeringens levetid.

Dersom Palnes og Kobbel hadde lest kommunes regnskap og årsmelding vil de se at vann, avløp, renovasjon og feiing utføres til «kostpris». Det er ikke anledning til å ta inn mer penger for disse tjenestene enn hva tjenestene faktisk koster. At selvkostregnskapene er riktig satt opp kontrolleres av revisjonen hvert år.

Palnes og Kobbel hevder at Søndre Follo Renseanlegg renset avløpet for 5,20 pr kubikkmeter i 2017. Søndre Follo Renseanlegg renset i 2017 2.308.149 m3 avløp til en kostnad av 19.142.240 kroner. Det gir en kostnad pr m3 på 8,29 kroner. (Kilde; SFR’s årsregnskap og årsmelding 2017.) Hvor Kobbel og Palnes får sine tall fra er ukjent.

Palnes og Kobbel er på bakgrunn av sine tall opptatt av hvor mange millioner kroner vi kunne hatt til andre mer nyttige formål. Svaret på det er null. For å gjenta budskapet; vann, avløp, renovasjon og feiing er selvkost. Pengene kommunene tar inn på disse områdene kan ikke brukes til andre formål.

Også når det kommer til renovasjon blir det tommel ned fra Palnes/Kobbel. At Vestby kommune har en billigere renovasjonsløsning en Ås er ikke godt nok. Ellers er det nok fortsatt en sammenligning av epler og pærer, da alle kommuner har forskjellig standard på sin renovasjon. Dette gjelder henteavstand, lokale grovavfallsstasjoner og så videre. Denne standarden er det kommunestyret som setter. Ikke Movar eller Follo Ren.

Også på feiing er Vestby billigere enn Ås. Her nevner ikke Palnes og Kobbel tall, av ukjente årsaker. De er mer opptatt av hva slags kosting som benyttes, og hvor man feier hva. Det er nesten så jeg får lyst til å forsikre meg om at Palnes/Kobbel har forstått at det er pipefeiing vi betaler for og ikke gatefeiing.

Det er nok i Palnes og Kobbels oppsummering det går som galest.

Dersom man kontakter kommunens administrasjon vil man kunne få følgende opplysninger:

Det er 90 borettslags leiligheter, 766 fritidseiendommer og 5109 boliger i Vestby kommune som har kommunalt vann og avløp. Dette gir til sammen 5965 boenheter. Næring og offentlige bygg er tatt ut da disse har et helt annet forbruk.

Det er også mange eiendommer med privat vann og egne renseanlegg i kommunen, disse er heller ikke tatt med.

Det ble solgt 630 007 kubikk vann til disse boenhetene i 2017. Hvis man da deler vannforbruket på antallet boenheter får man et gjennomsnittsforbruk på 105,6 kubikk vann.

Hvordan Palnes og Kobbel får dette til å bli 240 kubikk vann får de nesten legge frem regnestykker på.

Så litt faktaopplysninger som det kan synes som om Vestby Høyre ved Palnes og Kobbel ikke helt har fått med seg.

Ås har sin renovasjon gjennom Follo Ren IKS. Dette er en interkommunalt selskap som setter renovasjonen ut på anbud.

Vestby har sin renovasjon gjennom Movar IKS. Dette er en interkommunalt selskap som setter renovasjonen ut på anbud.

Movar har som krav at sine private underleverandører merker sine biler med «Movar». Det er mulig at det er dette som har forvirret leserbrevskribentene.

Å tro at Ås kommune har noe annen ordning på sine interkommunale samarbeid en det Vestby har er en stor misforståelse.

Alle kommunale vann- og avløpsprosjekter i Vestby kommune settes ut på anbud. Kommunens ansatte på kommunalteknikk står for den daglige driften av vann- og avløpsnettet, men ikke de større vedlikeholds- og investeringsoppgavene.

Å forlange at dette settes ut på anbud er med andre ord å sparke inn åpne dører. Dette er allerede ute på anbud.

Og til slutt; i 2017 – som Palnes og Kobbel er opptatt av – var den reelle kostnaden pr kubikkmeter avløp på 12,27 kr. Dette fordi det ikke ble fakturert avløpsgebyr for siste halvår, da selvkostfondene måtte reduseres.

Tar man hensyn til dette betalte en Vestby-innbygger som brukte 120 kubikkmeter i 2017 kr 10.407 kr i kommunale avgifter, mot kr 9.048 kr i Ås kommune. Palnes og Kobbel, som mener 240 kubikk er riktig forbruk, måtte betalt 14.557 kr i Vestby, mot 13.464 kr i Ås. Ved et forbruk på 240 kubikk var forskjellen altså 1.092 kr, og ved et forbruk på 120 kubikk var forskjellen 1.359 kroner.

Konklusjonen må være at det sikkert er måter å drive de kommunale tjenestene på som er rimeligere en dagens ordning. Anbud er derimot ikke en av de. De tjenestene som kan settes ut på anbud er nemlig allerede satt ut på anbud. Det forventer vi faktisk at en tidligere styreleder i Søndre Follo Renseanlegg, og andre nestleder i Høyre er klar over.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags