For mye kommunale avgifter i Vestby?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI Vestby Avis kom det på tirsdag en artikkel som hevdet vi i Vestby betalte kr 18.669,- i året i kommunale avgifter. Det er en sum penger som de fleste vil anse som relativ høy. Særlig hvis vi også sammenligner oss med våre nabokommuner.

Det ble hevdet at vi hadde hele kr 9.669,- mer enn vår nabo i nord, Ås kommune. I avisen på torsdag kunne vi lese at både Ordfører og Rådmann hadde sett på disse tallene og funnet ut at dette kunne neppe stemme!! Korrekt nok! Det gjorde de ikke. Det var ikke så mye som kr 9.669,- i året, det var kun kr 3.997,50,-. Det var jo ikke så ille – ja vel!!!

La oss gjøre som vi blir anbefalt i artikkel fra torsdagens utgave da! Sammenligne og se på tallene!

VANN: I Ås kommune har de fastgebyr på kr 625,- pr. år og en m3 pris på kr 13,71. I Vestby har vi ett fastgebyr på kr 1.784,- og en m3 pris på kr 22,31,-.

Dette tilsier at vi i Vestby har dobbelt, og vel så det, store utgifter som Ås for vann inn til oss innbyggere? Hvorfor har vi det? Er det utgifter ifbm renovering! Nye vannledninger? Har det kommet overraskende på enkelte at det man graver ned bør ha en vedlikeholdsplan og avsetning til det i regnskapet! Hvorfor er Ås halvparten så kostbar?

I Vestby renoveres det nå vannledninger gjennom hele kommunen fra syd mot nord! Dette er jo innarbeidet i budsjettene, men er det årsaken til høy pris? Ås har jo selv gravd opp hele sentrum og renovert både vann og avløp! Har Ås hatt priser på dette nivået? Hvorfor så høye tall?

AVLØP: I Ås kommune har de fastgebyr på kr 937,50,- pr. år og en m3 pris på kr 23,09. I Vestby har vi ett fastgebyr på kr 1.535,- og en m3 pris på kr 24,54,-.

Her igjen har vi over 60 % høyere kostnad enn Ås på fastgebyr, hvorfor det? Ås sender alt sitt avløpsvann, eller tilnærmet 90 % til SFR (søndre Follo Renseanlegg), og vi sender tilnærmet 50 %! Burde ikke da Ås ha en høyere kostnad på sitt fastgebyr? Og dertil til ett anlegg de eier 63 % av! De er vel opptatt av og få mest mulig ut av hver krone så ikke innbyggerne får en utilsiktet høy andel av kostnadene? Det skal vel gjøres på kostpris nivå for tjenesten!

Et annet interessant tall er prisen pr. m3 som er litt under kr 1,50 lavere i Ås. Alle husstander i Vestby syd for Brandstad leverer til Kambo Renseanlegg som er Movar IKS sitt. De renset avløp i 2017 for kr 6,80,- pr. m3, SFR renset for kr 5.20,- pr. m3. Er dette årsaken til at vi må betale over 1 krone mer? Hvis 7000 husstander betaler dette og vi regner med differansen på 1,6 for Movar. hmm ja kanskje det? Riktignok måles dette i snitt for alle husstander i kommunen, men hvorfor skal vi betale kr 1,60 mer pr. m3 enn vi må? Spørsmålet er jo hvor mange kubikk sendes til Kambo? Hvor mange millioner kroner kunne vi hatt til andre mer nyttige formål?

RENOVASJON: Dette er jo en veldig interessant post å se på. En differanse på kr 1.129,-. Dette skal visst skyldes det faktum at vi har tømming hver uke fremfor Ås som har annenhver uke!

Dette er visst epler og pærer ja! Hvorfor ble ikke det faktum at vi i Vestby kildesorterer med 4 dunker trukket frem? ..mot Ås sine 2? Vi forstår det slik at dersom man kildesorterer selv ... skal ikke da prisen bli lavere? Man gjør en innsats selv før det sendes av gårde! Og hvis vi virkelig har forstått det korrekt så selges vårt avfall – FERDIG sortert videre fra Movar IKS! De kan umulig ha store kostnader med sortering fra oss! Hvem eller hva er prisdrivende her da? Her er jo også artikkelen sukret litt ved å påpeke at dersom vi også har tømming annenhver uke så vil vårt renovasjonsgebyr bli lavere enn Ås sitt. Det er tommel opp fra oss i alle fall, eller ... ærlig talt dere – det er snakk om 37kr!!! På ETT år!

FEIING Her er Vestby billigere enn Ås – og det var bra. Er det noe vi kan så er det å feie! Hva slag kosting som benyttes kan vel være en annen diskusjon. eller hvor man feier hva?!!

OPPSUMMERING: Vi må se alt dette under ett, og tall er interessante å sammenligne. Total forskjell fra Ås til Vestby er utregnet til kr 3.997,50,- pr. år. Ikke en så altfor anselig sum for de av oss som har en god inntekt, men det kan utgjøre mye for den enkelte.

Se på f.eks. antall m3 de regner med når det kommer til forbruk av vann og avløp! Det er 120m3! Nå kan dere tenke på hva dere sendte inn til kommunen på vannforbruk i fjor? Kan nok tenkes at det var noe mer enn 120m3! I alle fall hvis det er en husstand på mer enn 1 person! Hvem av oss bruker mest vann i løpet av året? Er det den enslige?, pensjonisten(e), barnefamilien?

Hvis vi antar at forbruket på vann er 240m3 i stedet for 120. ja da endrer regnestykket seg og vi får en differanse på kr 5.203,50,- på ett år.

Spørsmålet som da er interessant er følgende;

Hvor mye må du jobbe for å kunne dekke en kostnad på kr 5.203,50,--- netto! Etter at skatt og alt annet er betalt? Hva annet kunne kr 5.200 i året vært benyttet på?

Det er interessant at en posisjon i kommunen som skal være tro mot sosiale prinsipper, som sier de skal ivareta de som har minst, har en så lite sosial profil utad! Argumentet var jo at det er mulig å få avfallet tømt annenhver uke også her i Vestby – hvis folk velger det!

Ja la oss gjøre det da – få tømming annenhver uke, så vi kan få rimeligere tjenester. Skal ikke våre ombudsmenn og kvinner sørge for det? La oss se på hvilke valg vi har i forbindelse med renovasjon, vann og avløp – finnes det rimeligere løsninger? Kan man gjøre ting annerledes? Kan kommunen få samme tjenester til lik eller bedre kvalitet andre steder?

Ja det kan vi! Det er å sende kommunale tjenester ut på anbud så vi kan få tilbydere som kan gi oss konkurransedyktige priser til samme kvalitet eller bedre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags