Mens orkesteret fortsetter å spille…også i Vestby

BEKYMRET: «Hver femte art i Norge står på rødlista. Likevel fortsetter regjeringen med en politikk som er direkte skadelig for vårt eget naturmangfold», skriver Trygve Olsen, 2. kandidat for Vestby MDG i dette leserinnlegget.

BEKYMRET: «Hver femte art i Norge står på rødlista. Likevel fortsetter regjeringen med en politikk som er direkte skadelig for vårt eget naturmangfold», skriver Trygve Olsen, 2. kandidat for Vestby MDG i dette leserinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

«Vi har mange arter også i Vestby som står på Rødlista: sårbare arter og arter som er truet av utryddelse, planter, insekter, fugler og pattedyr», skriver MDGs Trygve Olsen i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.FNs internasjonale naturpanel (IPBES) offentliggjorde nylig en omfattende tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold. Rapporten er svært dramatisk og dyster: En million arter dyr, fugler, insekter, planter og fisk er i ferd med å bli utryddet på grunn av klimaendringer, forurensning, nedbygging av naturområder og misbruk av hav. Konsekvensene av denne masseutryddelsen er en stor trussel for oss mennesker, som er helt avhengige av naturen for å overleve.

Hver femte art i Norge står på rødlista. Likevel fortsetter regjeringen med en politikk som er direkte skadelig for vårt eget naturmangfold. Denne og tidligere regjeringer ser ut til å handle i den tro at det er gratis å ødelegge naturen, men nå ser vi den reelle og dramatiske kostnaden: Hvis vi ødelegger naturen, så ødelegger vi også for oss mennesker. Et rikt arts- og naturmangfold er helt avgjørende for livet på jorda.

Hovedårsaken til utryddelsen er at mennesker tar for mye plass. Vi må leve på en måte som gir mer plass til andre arter. Skal vi få til det, må vi legge om forbruket. Vi må si nei til hyttebygging, motorveier, snauhogst og giftdumping i fjordene, og si ja til vern og restaurering av natur, mer miljøvennlig landbruk og andre tiltak som spiller på lag med naturen.

Hva kan vi gjøre for å hindre tap av arter her i Vestby? Vi har mange arter også i Vestby som står på Rødlista: sårbare arter og arter som er truet av utryddelse, planter, insekter, fugler og pattedyr.

Noen av disse er offer for dårlige politiske beslutninger både nasjonalt og lokalt. Utbygging av store arealer har satt det biologiske mangfoldet under press også her, planen for Vestby sentrum (Sentrumsplanen) er ett skritt i riktig retning med fortetting og konsentrasjon rundt knutepunkt som vil legge mindre press på viktige leveområder for ulike arter. Her kan det i tillegg siden man har «blanke ark» legges til rette for «grønne tak» og insektvennlige grøntområder.

Å unngå kantslått i blomstringstiden er og ett godt tiltak som kommunen kan gjøre. På allerede etablerte næringsområder er det mye som kan gjøres i grøntområdene og randsonene, i dag ser mye av dette nær ut som en ørken. Etablerte massemottak må snarest tilbakeføres og tilplantes. Vi trenger en egen handlingsplan for insektene!

I den nylig vedtatte kommuneplanen har det kommet flere innsigelser til og flere av disse går på negative virkninger for det biologiske mangfoldet. Nevnes kan for eksempel eiker og dammer i planområdet for utvidelsen av Vestby næringspark øst, og hekkeområde for Vipe på Dehli gård. Vi mener disse innsigelsene må tas til følge, ja har vi egentlig noe valg etter FN-rapporten?

Endringer i landbruket som jo er en viktig næring i Vestby er med på å bidra til den negative trenden for mange arter, gjengroing av beiteområder, mer monokultur og bruk av sprøytemidler er noe av årsakene, selv om våre bønder er svært dyktige og mange er spesielt flinke til å ta hensyn. Mer økologisk drift, mer beite for å hindre gjengroing av tidligere beiteområder, og redusere hugst i skog i hekketiden til ett minimum er noe av tiltakene som kan ha en positiv innvirkning på det biologiske mangfoldet.

Vestby Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for det biologiske mangfoldet i Vestby og sikre viktige leveområder for arter som er under press, FN sin rapport er av en slik alvorlighetsgrad at vern må mye høyere opp på agendaen fremfor vekst. Som overskriften sier: Skal «orkesteret fortsette å spille»… eller skal vi redde oss mens vi har tid?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken