Vedtatt kommuneplan: Matjorda på Delijordet er fortsatt i fare

KRITISK: "Så vidt vi i Vestby MDG har kunnet bringe på det rene, har verken Akershus fylkeskommune, kommunene i nye Viken, Stortinget eller Regjeringen ønsket et slikt gigantopplegg på Delijordet i Vestby", skriver Miljøpartiet De Grønnes Bente Bakke i dette leserinnlegget.

KRITISK: "Så vidt vi i Vestby MDG har kunnet bringe på det rene, har verken Akershus fylkeskommune, kommunene i nye Viken, Stortinget eller Regjeringen ønsket et slikt gigantopplegg på Delijordet i Vestby", skriver Miljøpartiet De Grønnes Bente Bakke i dette leserinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vestby Avis har slått stort opp etter behandlingen av kommuneplanen at Ikea ikke vil bygge på tomten sin på Delijordet. Dermed blir trolig vel 70 dekar matjord blir spart for utbygging. Jordvernere i Vestby og andre steder i landet jubler for dette vedtaket. I gledesrusen ser det ut som de fleste ikke har fått med seg at kommunestyrets flertall vedtok utbygging på hele resten av det store Delijordet og Dehli gård.

Totalarealet som flertallet ønsker utbygget er på 205 dekar, hvorav mellom 100 og 160 dekar skal være fulldyrket kornjord. Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Bygdelista stemte for at det skal bygges et enormt idrettsanlegg for hele Viken og et hotell. En underholdningspark, kalt «Vennebyen», kan bygges på den delen som avsettes til offentlig/privat tjenesteyting.

Eiendomsutvikler Gunvald Andersen står bak disse prosjektene. Han synes å ha hatt en langsiktig strategi for å tjene penger på at hele Delijordet skulle brukes til utbyggingsprosjekter. Andersen skal ha tegnet opsjonsavtaler med grunneierne på gårdene Dehli, Sundby og Nordby om kjøp av jordene for utbygging så langt tilbake som rundt 2003. Utbygging gir ekstremt høye tomtepriser i forhold til salg av jordbruksarealer.

Når det gjelder Ikea-tomten, kjøpte Ikea denne i 2016, og Andersen og grunneierne tjente et ukjent antall millioner på dette. Etter vedtaket i kommunestyret om å tilbakeføre tomten til LNF, vil Ikea lide et stort økonomisk tap. Ved et eventuelt salg, vil de da bare få landbrukspris for tomten.

Så vidt vi i Vestby MDG har kunnet bringe på det rene, har verken Akershus fylkeskommune, kommunene i nye Viken, Stortinget eller Regjeringen ønsket et slikt gigantopplegg på Delijordet i Vestby. Det strider mot alle regionale og nasjonale planer om å få ned bilkjøring og redusere nedbyggingen av matjord.

Derfor har fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse mot at arealet omreguleres fra landbruk i kommuneplanen. Saken vil gå videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

I stedet for å bruke ressurser på å vurdere og vedta dette prosjektet, burde Vestbys politikere prioritert å starte bygging av svømmehallen ved Vestby Arena, som vi har lovet Vestbys befolkning. Et gigantanlegg for en lang rekke idretter, samt hotell og fornøyelsespark på Delijordet, strider ikke bare mot regionale planer, men også mot Vestbys sentrumsplan, som er enstemmig vedtatt. Vestby skal fortettes «innenfra og ut», og nye servicetilbud og virksomheter skal etableres i førsteetasjene i de nye boligblokkene. Det er dessuten et stort mysterium hvordan de trafikale problemene kan løses med et bilbasert gigantanlegg for alle idretter, hotell og den såkalte Vennebyen på Delijordet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken