Lokal forening dømt i retten

Vestby jeger og fiskerforening er dømt i en sivil rettssak i Follo tingrett. Saken gjelder utbetaling av kjøregodtgjørelse.