Sperrede gater, trafikkaos, kunder som ikke kommer frem og tapt omsetning. Soon Tryathlon er en årlig frustrasjon for næringslivet i Son sentrum. Er det mulig med endring?

Det har vært diskutert med næringsforening og arrangør før. Det årlige triatlon i Son er en hodepine for oss næringsdrivende i sentrum. Son Tryathlon arrangeres på en av de siste gode handledagene i sesongen og med sine sperringer og stengte gater opplever vi hvert år frafall av kunder, kaos og tapt omsetning.

Det å drive næring på et lite sted som Son er utfordrende. Sommersesongen er kort og det er den som legger grunnlaget for å kunne holde det gående gjennom vinteren. Hver eneste sommerdag er viktig, men spesielt viktig er lørdagene. Det er stor forskjell i antallet besøkende til butikker og restauranter på en lørdag og for eksempel en søndag. Lørdagene koker.

Og det trenger vi. Vinteren er stille.

Son Tryathlon hylles som en folkefest og en stor begivenhet for Son. - Og vi er enige. Det er flott å se Son sentrum fylles opp av mosjonister i alle aldre som utfordrer seg selv i de ulike øvelsene. Men når festen hvert år legges til en av de lørdagene som vi så sårt trenger for å holde hjulene i gang, så får det hele en bitter ettersmak.

Sperrede gater og sperret brygge gjør at våre kunder og gjester ikke kommer frem.

Vi ber derfor arrangør om å komme oss i møte, ha bedre dialog i forkant og flytte arrangementet til en søndag.

Son sentrum skal ha plass til både et lokalt næringsliv med nisjebutikker og hyggelige spisesteder, og triatlon.

Vi håper derfor at vi sammen kan finne løsninger slik at vi til neste år får en fest som er til glede for alle.

Son Brygge og Fiskebutikk
Soon Skibshandleri
Galleri Soon
Soon Smykkeverksted
Son Blomster
Hagestua
Flyt
Torvgården
Restauranthuset Sjøboden
Thornegården frisør på brygga
Café Oliven