Løsnet hjul og styre på sykler ved ungdomsskole – flere elever er blitt skadet: – Alvorlig

Trenden med å løsne deler av sykler har rammet Haugjordet ungdomsskole. Enkeltelever er blitt skadet.