Kristin S. Fuglerud deltar på et dialogmøte som har fått tittelen Hvordan påvirker den kommende digitale revolusjonen min hverdag?.

"Den digitale revolusjonen er kalt den fjerde industrielle revolusjon. Som de tidligere revolusjonene vil den endre vår måte å leve på. Kanskje mer radikalt enn det vi ser for oss i dag. Hvordan blir vi som forbrukere og samfunnsborgere påvirket? Blir vårt privatliv invadert? Hva med dem som ikke klarer å følge med i utviklingen? Hva er universell utforming av digitale produkter og tjenester?" spør arrangøren.

I sitt foredrag vil Kristin S. Fuglerud ta opp hvordan digitalisering påvirker hverdagen til folk flest, og peke på fordeler og ulemper med utviklingen. Hun vil diskutere nye trender og vise til konkrete og nære eksempler innen smarte byer, robotikk, anvendelser innen helse, velferd og offentlige tjenester. 

Blant spørsmålene som stilles er:

  • Hva skjer med informasjonen?
  • Kan vi i det hele tatt beskytte vårt privatliv?
  • Hvilke muligheter gir det nye personverndirektivet oss, og kan vi velge å la være å delta i utviklingen?
  • Teknologene gir inntrykk av at alt skal bli så mye enklere, men blir det det?
  • Hva med de som synes det er vanskelig og ikke kan eller ønsker å bruke digitale tjenester?
  • Fører utviklingen til større skillelinjer eller kan vi jevne ut skillelinjene?
  • Hva innebærer universell utforming av digitale produkter og tjenester?

Kristin S. Fuglerud er sjefsforsker i forskningsinstituttet Norsk Regnesentral, og fagansvarlig i gruppen for digital inkludering og universell utforming av IKT. Hun er også amanuensis II ved Vitensenteret helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.