Må rette opp i skiltblemme

Hvitstenveien har fått helt nye veiskilt, men én viktig detalj manglet da Viken fylkeskommune gjorde jobben i forrige uke.