Her er Mattilsynets dom over Vestbys spisesteder

Siden mars har Mattilsynet hatt kontroller på de fleste av Vestby kommunes spisesteder. Og dommen er klar: Et eneste stort smilefjes.