Åpner nytt spisested i Vestby Nord før sankthans

Et nytt restaurantbygg kommer opp på den tidligere Marche-tomta i disse dager.